Publicitatea formelor de exercitare a profesiei si publicitatea profesiei.

 

HOTĂRÂRE nr. 195 din 11 septembrie 2021pentru modificarea și completarea Statutului profesiei de avocat, adoptat prin Hotărârea Consiliului Uniunii Naționale a Barourilor din România nr. 64/2011

      Articolul 243Publicat în  MONITORUL OFICIAL nr. 1055 din 4 noiembrie 2021

(1) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este distinctă de publicitatea profesională.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei este constituită din orice formă de prezentare a activității și serviciilor avocațiale ale acestora, indiferent de mijloacele utilizate, în scopul promovării în fața publicului.

(3) Publicitatea profesională are drept obiect promovarea profesiei de avocat și se realizează în exclusivitate de către organele profesiei sau la cererea și sub supravegherea acestora.

3. După articolul 243 se introduc trei noi articole, articolele 243^1-243^3, cu următorul cuprins:

Articolul 243^1(1) În raporturile sale cu mijloacele de comunicare în masă, avocatul este obligat să respecte interesele clientului său, onoarea, imaginea și reputația profesiei.

(2) Publicitatea formelor de exercitare a profesiei și toate informațiile difuzate public de acestea prin orice mijloc, inclusiv în spațiul virtual, privind activitatea avocaților trebuie să fie transparente, veridice, corecte și nu trebuie să fie comparative cu alți profesioniști, echivoce, ambigue, înșelătoare sau denigratorii.

(3) În toate cazurile, promovarea prin publicitate și informațiile furnizate de avocați și formele de exercitare a profesiei trebuie să se refere exclusiv la natura și limitele obligațiilor profesionale ale avocaților și să respecte principiile fundamentale ale profesiei de avocat, astfel cum acestea sunt reglementate de Codul deontologic al avocatului român.

Copyright © Avocat Plesa Plugaru Danut

Created by ALLDEV.RO

AVOCATPLESAPLUGARUDANUT.ro foloseste cookie-uri pentru imbunatarire experientei dumneavoastra pe site-ul nostru iar continuarea sesiunii pe acest site implica acordul tau.